Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
4-med SP. z.o.o.  przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności
użytkowników odwiedzających serwisy w domenie: 4-med.pl.
I. Postanowienie wstępne.
§ 1
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 – tj. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16
lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 tj. z późn. zm.) 4-med Grzegorz Mazurek

 z siedzibą w Kraków 31-422 ul.Powstańców 50/9, zarejestrowana CIDG pod numerem Nip:9452240859
REGON: 387821317  e-mail: kontakt@4-med.pl, zwana dalej „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę
Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.
§ 2
Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP
kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony 4-med.pl
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami
w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są
stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do
administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza
osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą
być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania
w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające
serwis.
Mechanizm Cookies
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji
o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie
przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Odnośniki do innych stron
Serwis 4-med.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosimy
odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam
ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW 4-med.pl
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną
odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.